De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op:
Donderdag 11 april 2019 om 20.00 uur in De Sypel

Het was een sportief mooi jaar, ons ledenaantal zit in de lift en er zijn mooie en belangrijke toekomstplannen bedacht. Jouw aanwezigheid op 11 april aanstaande, stellen wij dan ook zeer op prijs! Zo kunnen we samen met jullie beslissen over het te voeren beleid van onze vereniging.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen notulen ALV d.d. 19 april 2018
 3. Vaststellen jaarverslag secretaris
 4. Verslag Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
 5. Financiële zaken
  • Vaststellen jaarrekening 2018
  • Begroting 2019
  • Vaststellen contributie
  • Kascontrole
  • Décharge bestuur
  • Benoeming kascontrolecommissie
 6. Vaststellen beleid 2019-2020
 7. Jubilarissen
 8. Waarderingen
  • Woelwater van het jaar
  • Sporter van het jaar
 9. Vacatures Penningmeester en Algemeen Bestuurslid
  Lucilei Chaparro treedt af als penningmeester en bestuurslid en is niet herkiesbaar. Tevens is er nog plaats voor een algemeen bestuurslid. Wij roepen onze leden en ouders van leden op, om zich te melden voor deze vacatures.
 10. Vacature Ledenadministratie
  Sylvie Zuidam zal stoppen met de ledenadministratie. Wij roepen (ouders van) leden op om zich te te melden voor deze vacature.
 11. Rondvraag
  Rondvragen graag mailen voor 5 april a.s. Dit geeft ons als bestuur om over vragen na te denken of dingen uit te zoeken.

Wij hopen jullie in grote getale te ontmoeten op de ALV!

Met vriendelijke groeten,
Lydia van Scherpenzeel en Jeroen Boersma
Secretarissen HZ & PC De Woelwaters
E-mail: secretaris@woelwaters.nl