Algemene Ledenvergadering 2018

SypelOnze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op:
Donderdag 19 april 2018 om 20.00 uur in De Sypel

Alle leden zijn per brief geattendeerd op de Algemene Ledenvergadering en hebben op 18 maart j.l. per e-mail de uitnodiging, agenda en stukken ontvangen.

Agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststellen notulen ALV d.d. 20 april 2017
 • Vaststellen notulen bijzondere ALV 21 september 2017
 • Jaarverslag secretaris
 • Financiële zaken
 • Vaststellen beleid 2018-2019
 • Verloting prijs onder de deelnemers aan de enquête
 • Jubilarissen
 • Waarderingen
 • Vacature algemeen bestuurslid
 • Aanpassing huishoudelijk reglement
 • Rondvraag

Wij hopen onze leden in grote getale te ontmoeten op de ALV!

Met vriendelijke groeten,
Lydia van Scherpenzeel en Jeroen Boersma
Secretarissen HZ & PC De Woelwaters
E-mail: secretaris@woelwaters.nl