Vertrouwenscontactpersonen:

De vertrouwenscontactpersonen van De Woelwaters zijn:
– A. Hekstra (v), trainer en official wedstrijdzwemmen
– R. van de Velde (m), waterpolotrainer (jeugd)

Zij zijn bereikbaar via e-mailadres: vertrouwenscontactpersoon@woelwaters.nl

Als je voorkeur hebt voor één van beide vertrouwenscontactpersonen, zet dit dan in de onderwerpregel van jouw e-mail. In jouw bericht mag je vertellen waar het over gaat, maar dat hoeft niet. Vertel in elk geval hoe en wanneer je te bereiken bent.

Waarom vertrouwenscontactpersonen?

Wanneer een ander jou lastigvalt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie kunt oplossen, kun je verschillende mensen om hulp vragen. Je kunt bijvoorbeeld jouw familie, een teamgenoot of jouw coach in vertrouwen nemen. Als je dit niet durft, of als dit niet heeft geleid heeft tot het gewenste resultaat, dan kun je contact opnemen met een van de vertrouwenscontactpersonen van De Woelwaters.

Het is ook mogelijk om alleen informatie te vragen aan de vertrouwenscontactpersonen.

Met welke klachten kun je terecht bij een vertrouwenscontactpersoon?

Ongewenste omgang of ongewenst gedrag heeft voor iedereen een andere betekenis. Ons uitgangspunt is, dat er sprake is van ongewenste omgang als het door jou als ongewenst wordt ervaren.

Bij De Woelwaters moet iedereen zich veilig voelen.

Voorbeelden van ongewenst gedrag kunnen zijn agressief gedrag, misbruik van macht, discriminatie, seksuele intimidatie, dreigen, pesten of uitsluiting uit een groep.

Wat gebeurt er als ik een e-mail naar de vertrouwenscontactpersoon heb gestuurd?

Een van de vertrouwenscontactpersonen neemt zo spoedig mogelijk contact met jou op, om een afspraak te maken voor een gesprek. Hij of zij zorgt voor de eerste opvang van een klacht, melding of vraag naar informatie. Hij of zij bespreekt met jou vervolgens mogelijke vervolgstappen en de consequenties van deze stappen. Belangrijk hierbij is, dat je zélf achter deze stappen staat. Bij het nemen of in gang zetten van deze vervolgstappen kan de vertrouwenscontactpersoon jou ondersteunen.

Praat de vertrouwencontactspersoon met anderen over mijn klacht of melding?

Het gesprek met een vertrouwenscontactpersoon is vertrouwelijk, hij/zij praat dus niet met anderen behalve als het gaat om een strafbaar feit. Als er sprake is van een (vermoedelijk) strafbaar feit, zal de vertrouwenscontactpersoon vervolgstappen altijd in overleg met jou doen.

Je kunt ook (meteen of na overleg met de vertrouwenscontactpersoon) een afspraak maken bij jouw huisarts. Een huisarts heeft beroepsgeheim en zal, zonder jouw toestemming, nooit informatie geven aan anderen.
Als er sprake is van een strafbaar feit, kun je aangifte doen bij de politie.

Wat kan ik doen als ik een klacht over een van de vertrouwenscontactpersonen heb?

Bij klachten over de vertrouwenspersoon zelf, kun je terecht bij de voorzitter of secretaris van het bestuur.