E-mailadressen

Voorzitter C. van Gent – Bakkenes voorzitter@woelwaters.nl
Secretaris P. Verhoef secretaris@woelwaters.nl
Penningmeester N. Hallie – van der Meer penningmeester@woelwaters.nl
Afdelingsvoorzitter waterpolo (Vacant) waterpolo@woelwaters.nl
Afdelingsvoorzitter wedstrijdzwemmen A. Hekstra wedstrijdzwemmen@woelwaters.nl
Contactpersoon trimzwemmen G. Dirksen trimzwemmen@woelwaters.nl
Algemeen bestuurslid A. van de Velde bestuurslid@woelwaters.nl
Ledenadministratie L. Van Straaten / J. Elzinga leden@woelwaters.nl
Vertrouwenspersonen A. Hekstra / R. van de Velde vertrouwenscontactpersoon@woelwaters.nl
Jurytafel waterpolo G. Appelman jurytafel@woelwaters.nl
Algemeen P. Verhoef info@woelwaters.nl
Sponsorcommissie sponsoring@woelwaters.nl

Adres en postadres

Wedstrijdlocatie Sport- en Aquacentrum De Sypel
Parkweg 4
3842 AD  Harderwijk
Postadres HZ & PC De Woelwaters
Postbus 74
3840 AB  Harderwijk
Bankrekening IBAN: NL39 INGB 0003796286
K.v.K. nummer 40094305
Verenigingsnummer 05053
Telefoonnummer voorzitter 06 31 96 45 62