Elk jaar stellen de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie vast.

Tarieven seizoen 3- 2024

Inschrijfkosten: 12,50

Toegangspas voor De Sypel: 10,00
Wie een pas heeft, bijvoorbeeld van het leszwemmen of van een zwemabonnement, kan deze gebruiken.

Tarieven 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024

Contributie
per kwartaal
(excl. KNZB afdracht)
KNZB afdracht
per kalenderjaar
2024:
WaterpoloLeden die nog niet aan wedstrijden deelnemen60,0018,60
t/m 11 jaar met startvergunning75,0020,65
12 t/m 17 jaar met startvergunning75,0059,35
18 jaar en ouder met startvergunning90,0059,35
Wedstrijdzwemmen1x per week55,00¹
2x per week70,00¹
3x per week85,00¹
Trimzwemmen1x per week46,0018,60
2x per week56,0018,60
TrainerstariefActief lid, die tevens minstens 3 uur per week training geeft0,0059,35
Woelwater vriendenErelid0,00³
Lid van verdienste0,00³
Bestuurslid* / Official / Trainer / Coach0,00³
Ondersteunend lid10,00³
 * Een bestuurslid is niet vrijgesteld van contributie.
Indien hij of zij actief zwemmer is, geldt het normale tarief.
  
 
Peildatum contributie waterpolo: 1 juli  
Peildatum KNZB afdracht: 1 januari  
 
¹ De KNZB afdracht wordt jaarlijks vastgesteld in januari/februari en is in 2024:  
Zwemmende leden zonder startvergunning 18,60
t/m 11 jaar met startvergunning 20,65
12 jaar en ouder met startvergunning 59,35
³ Ereleden zijn vrijgesteld van KNZB afdracht. De afdracht voor leden van verdienste en niet zwemmende vrijwilligers wordt door de club betaald.  

Lid worden

Vul het digitale aanmeldformulier in, om lid te worden van De Woelwaters. Na het invullen ontvang je een bevestiging via e-mail.

Digitaal aanmelden >>

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen kan alleen door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie: leden@woelwaters.nl.

De opzegging wordt per e-mail door de ledenadministratie bevestigd. Indien een opzegging niet door de ledenadministratie is ontvangen, wordt deze als niet verzonden beschouwd.

Opzegtermijn

Opzegging voor trimzwemmen en wedstrijdzwemmen kan per kwartaal met een opzegtermijn van minimaal 1 maand (dus vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december).

Opzegging voor waterpolo kan alleen per 1 juli met een opzegtermijn van 3 maanden (dus vóór 1 april). Dit i.v.m. het indelen van de teams en het inschrijven van de teams voor het nieuwe seizoen. De vereniging is per lid en per wedstrijd een afdracht aan de KNZB verschuldigd. Als, om welke reden dan ook, het lidmaatschap na 1 april wordt beëindigd, blijft contributie over het gehele seizoen verschuldigd.

Waterpoloërs zonder startvergunning kunnen per kwartaal opzeggen.

Meer informatie over opzeggen lidmaatschap staat in artikel 11 van het huishoudelijk reglement.

Streefdata incasso contributie 2024-2025

1e kwartaal 2024Omstreeks 18 Februari
KNZB Afdracht 2024Omstreeks eind medio Maart.
2e kwartaal 2024Omstreeks begin Mei
3e kwartaal 2024Omstreeks eind Juli / begin Augustus
4e kwartaal 2024Omstreeks eind Oktober / begin November

De incasso’s zijn te herkennen aan het incassonummer van De Woelwaters: NL05ZZZ400943050000.

Voor nieuwe leden kan de eerste incasso wellicht hoger uitvallen dan de contributie per kwartaal. De eerste incasso met inschrijfgeld en eerste contributie vindt namelijk tegelijk plaats met de reguliere incasso’s. Dit om extra kosten voor de vereniging te voorkomen.

Vragen over contributie of incasso kun je stellen aan de penningmeester van De Woelwaters, bereikbaar via e-mail penningmeester@woelwaters.nl.