Elk jaar stellen de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie vast.
Jaarlijks wordt een inflatiecorrectie op de contributie toegepast.

Tarieven seizoen 2017-2018

  Code Per kwartaal
Inschrijfkosten Bij inschrijving (12,50)
Wie heeft opgezegd en zich in hetzelfde kalenderjaar opnieuw aanmeldt, hoeft niet opnieuw inschrijfkosten te betalen. Bij herinschrijving in een ander kalenderjaar, wordt wel opnieuw inschrijfgeld geïncasseerd.
Toegangspas De Sypel Indien nodig (10,00)
Waterpolo P1 Kinderen die nog niet aan wedstrijden deelnemen 60,00
P2 Onder 13 en onder 15 85,00
P3 Onder 17 88,00
P4 Heren 102,00
Wedstrijdzwemmen Z1 1x per week 70,00
Z2 2x per week 83,00
Trimzwemmen T1 1x per week 47,00
T2 2x per week 57,00
Trainerstarief Tr1 Actief lid, die tevens minstens 3 uur per week training geeft 12,00
Woelwater vrienden S0v Lid van verdienste 0,00
S0e Erelid 0,00
S1 Bestuurslid* / Official / Trainer / Coach 0,00
O Ondersteunend lid 10,00
* Een bestuurslid is niet vrijgesteld van contributie.
Indien hij of zij actief zwemmer is, geldt het normale tarief.

Lid worden

Vul het digitale aanmeldformulier in, om lid te worden van De Woelwaters. Na het invullen ontvang je een bevestiging via e-mail.

Digitaal aanmelden >>

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen kan alleen door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie: leden@woelwaters.nl.

De opzegging wordt per e-mail door de ledenadministratie bevestigd. Indien een opzegging niet door de ledenadministratie is ontvangen, wordt deze als niet verzonden beschouwd.

Opzegtermijn

Opzegging voor trimzwemmen en wedstrijdzwemmen kan per kwartaal met een opzegtermijn van minimaal 1 maand (dus vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december).

Opzegging voor waterpolo kan alleen per 1 juli met een opzegtermijn van 3 maanden (dus vóór 1 april). Dit i.v.m. indelen van de teams en inschrijven van de teams voor het nieuwe seizoen. De vereniging is per lid en per wedstrijd een afdracht aan de KNZB verschuldigd. Als, om welke reden dan ook, het lidmaatschap na 1 april wordt beëindigd, blijft contributie over het gehele seizoen verschuldigd.

Waterpoloërs zonder startvergunning kunnen per kwartaal opzeggen.

Meer informatie over opzeggen lidmaatschap staat in artikel 11 van het huishoudelijk reglement.

Streefdata incasso contributie

1e kwartaal: omstreeks 10 januari 2018
2e kwartaal: omstreeks 31 maart 2018
3e kwartaal: omstreeks 30 juni 2018
4e kwartaal: omstreeks 30 september 2018

De incasso’s zijn te herkennen aan het incassonummer van De Woelwaters: NL05ZZZ400943050000.

Voor nieuwe leden kan de eerste incasso wellicht hoger uitvallen dan de contributie per kwartaal. De eerste incasso met inschrijfgeld en eerste contributie vindt namelijk tegelijk plaats met de reguliere incacco’s. Dit om extra kosten voor de vereniging te voorkomen.

Vragen over contributie of incasso kun je stellen aan Lucilei Chaparro, penningmeester van De Woelwaters, bereikbaar via e-mail penningmeester@woelwaters.nl.