Elk jaar stellen de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie vast.

Tarieven seizoen 2021 – 2022

Inschrijfkosten: 12,50

Toegangspas voor De Sypel: 10,00
Wie een pas heeft, bijvoorbeeld van het leszwemmen of van een zwemabonnement, kan deze gebruiken.

Tarieven 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022

Contributie
per kwartaal
(excl. KNZB afdracht)
KNZB afdracht
per kalenderjaar
2022:
Waterpolo Leden die nog niet aan wedstrijden deelnemen 60,00 17,35
t/m 11 jaar met startvergunning 75,00 19,20
12 t/m 17 jaar met startvergunning 75,00 54,70
18 jaar en ouder met startvergunning 90,00 54,70
Wedstrijdzwemmen 1x per week 55,00 ¹
2x per week 70,00 ¹
3x per week 85,00 ¹
Sprinttraining ² 10,00  
Trimzwemmen 1x per week 46,00 17,35
2x per week 56,00 17,35
Trainerstarief Actief lid, die tevens minstens 3 uur per week training geeft 0,00 52,40
Woelwater vrienden Erelid 0,00 ³
Lid van verdienste 0,00 ³
Bestuurslid* / Official / Trainer / Coach 0,00 ³
Ondersteunend lid 10,00 ³
  * Een bestuurslid is niet vrijgesteld van contributie.
Indien hij of zij actief zwemmer is, geldt het normale tarief.
   
 
Peildatum contributie waterpolo: 1 juli    
Peildatum KNZB afdracht: 1 januari    
 
¹ De KNZB afdracht wordt jaarlijks vastgesteld in januari/februari en is in 2022:    
Zwemmende leden zonder startvergunning   17,35
t/m 11 jaar met startvergunning   19,20
12 jaar en ouder met startvergunning   54,70
     
² Sprinttraining woensdag 18.15-18.45 uur voor selectiezwemmers en waterpoloërs.    
³ Ereleden zijn vrijgesteld van KNZB afdracht. De afdracht voor leden van verdienste en niet zwemmende vrijwilligers wordt door de club betaald.    

Lid worden

Vul het digitale aanmeldformulier in, om lid te worden van De Woelwaters. Na het invullen ontvang je een bevestiging via e-mail.

Digitaal aanmelden >>

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen kan alleen door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie: leden@woelwaters.nl.

De opzegging wordt per e-mail door de ledenadministratie bevestigd. Indien een opzegging niet door de ledenadministratie is ontvangen, wordt deze als niet verzonden beschouwd.

Opzegtermijn

Opzegging voor trimzwemmen en wedstrijdzwemmen kan per kwartaal met een opzegtermijn van minimaal 1 maand (dus vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december).

Opzegging voor waterpolo kan alleen per 1 juli met een opzegtermijn van 3 maanden (dus vóór 1 april). Dit i.v.m. het indelen van de teams en het inschrijven van de teams voor het nieuwe seizoen. De vereniging is per lid en per wedstrijd een afdracht aan de KNZB verschuldigd. Als, om welke reden dan ook, het lidmaatschap na 1 april wordt beëindigd, blijft contributie over het gehele seizoen verschuldigd.

Waterpoloërs zonder startvergunning kunnen per kwartaal opzeggen.

Meer informatie over opzeggen lidmaatschap staat in artikel 11 van het huishoudelijk reglement.

Streefdata incasso contributie 2021-2022

4e kwartaalOmstreeks 7 oktober.
KNZB Afdracht 2021Omstreeks 2 november.
1e kwartaalOmstreeks 5 januari.
KNZB Afdracht 2022Omstreeks eind februari/begin maart.
2e kwartaalOmstreeks 1 april.
3e kwartaalOmstreeks 1 juli.
4e kwartaalOmstreeks 1 oktober.

De incasso’s zijn te herkennen aan het incassonummer van De Woelwaters: NL05ZZZ400943050000.

Voor nieuwe leden kan de eerste incasso wellicht hoger uitvallen dan de contributie per kwartaal. De eerste incasso met inschrijfgeld en eerste contributie vindt namelijk tegelijk plaats met de reguliere incasso’s. Dit om extra kosten voor de vereniging te voorkomen.

Vragen over contributie of incasso kun je stellen aan de penningmeester van De Woelwaters, bereikbaar via e-mail penningmeester@woelwaters.nl.