Elk jaar stellen de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie vast.

  • Op 19 april 2018 is besloten om de verplichte afdracht aan de KNZB los te koppelen van de contributie.
  • De contributie voor trimzwemmen en wedstrijdzwemmen is gebaseerd op het aantal trainingen per week.
  • De contributie voor waterpolo is gebaseerd op leeftijd en wel/geen wedstrijden spelend.

Vragen over de contributie? Stuur een e-mail naar Sylvie: info@woelwaters.nl.

Tarieven 2018

  Code Per kwartaal Per kwartaal vanaf
1 juli 2018 ¹
Per kalenderjaar
KNZB afdracht 2018 ²
Per kalenderjaar
KNZB afdracht 2019 ³
Inschrijfkosten Bij inschrijving (12,50)
Toegangspas De Sypel Indien nodig (10,00)
Waterpolo P1 Kinderen die nog niet aan wedstrijden deelnemen 60,00 60,00 7,98 15,95 ³
P2 T/m 11 jaar met startvergunning ⁴ 85,00 75,00 8,85 17,70 ³
P3 12 t/m 17 jaar met startvergunning ⁴ 88,00 75,00 25,10 50,20 ³
P4 18 jaar en ouder met startvergunning ⁴ 102,00 90,00 25,10 50,20 ³
Wedstrijdzwemmen Z1 1x per week 70,00 55,00 ¹ ¹
Z2 2x per week 83,00 70,00 ¹ ¹
Z3 3x per week 85,00 ¹ ¹
Spr Sprinttraining ⁵ 10,00 ²
Trimzwemmen T1 1x per week 47,00 46,00 7,98 15,95 ³
T2 2x per week 57,00 56,00 7,98 15,95 ³
Trainerstarief Tr1 Actief lid, die tevens minstens 3 uur per week training geeft 12,00  0,00 25,10 50,20 ³
Woelwater vrienden S0v Lid van verdienste 0,00
S0e Erelid 0,00
S1 Bestuurslid* / Official / Trainer / Coach 0,00
O Ondersteunend lid 10,00 10,00
* Een bestuurslid is niet vrijgesteld van contributie.
Indien hij of zij actief zwemmer is, geldt het normale tarief.
Half jaar
2018 ²
Per kalender-
jaar ³
¹ Excl. (half)jaar KNZB afdracht:
SV0T Niet zwemmende leden o.a. trainers, coaches,
bestuursleden, officials
0,00 0,00
SV0Z Zwemmende leden zonder startvergunning 7,98 15,95
SV11 t/m 11 jaar met startvergunning 8,85 17,70
SV12 12 jaar en ouder met startvergunning 25,10 50,20
² Peildatum KNZB afdracht 1 januari
³ Excl. prijsverhoging door KNZB in februari 2019 (in 2018 was dit 1,5%)
⁴ Peildatum contributie waterpolo 1 juli
⁵ Sprinttraining woensdag 18.15-18.45 uur voor selectiezwemmers en waterpoloërs

Lid worden

Vul het digitale aanmeldformulier in, om lid te worden van De Woelwaters. Na het invullen ontvang je een bevestiging via e-mail.

Digitaal aanmelden >>

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen kan alleen door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie: leden@woelwaters.nl.

De opzegging wordt per e-mail door de ledenadministratie bevestigd. Indien een opzegging niet door de ledenadministratie is ontvangen, wordt deze als niet verzonden beschouwd.

Opzegtermijn

Opzegging voor trimzwemmen en wedstrijdzwemmen kan per kwartaal met een opzegtermijn van minimaal 1 maand (dus vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december).

Opzegging voor waterpolo kan alleen per 1 juli met een opzegtermijn van 3 maanden (dus vóór 1 april). Dit i.v.m. indelen van de teams en inschrijven van de teams voor het nieuwe seizoen. De vereniging is per lid en per wedstrijd een afdracht aan de KNZB verschuldigd. Als, om welke reden dan ook, het lidmaatschap na 1 april wordt beëindigd, blijft contributie over het gehele seizoen verschuldigd.

Waterpoloërs zonder startvergunning kunnen per kwartaal opzeggen.

Meer informatie over opzeggen lidmaatschap staat in artikel 11 van het huishoudelijk reglement.

Streefdata incasso contributie

1e kwartaal: omstreeks 10 januari 2018
2e kwartaal: omstreeks 31 maart 2018
3e kwartaal: omstreeks 30 juni 2018
4e kwartaal: omstreeks 30 september 2018

De incasso’s zijn te herkennen aan het incassonummer van De Woelwaters: NL05ZZZ400943050000.

Voor nieuwe leden kan de eerste incasso wellicht hoger uitvallen dan de contributie per kwartaal. De eerste incasso met inschrijfgeld en eerste contributie vindt namelijk tegelijk plaats met de reguliere incacco’s. Dit om extra kosten voor de vereniging te voorkomen.

Vragen over contributie of incasso kun je stellen aan Lucilei Chaparro, penningmeester van De Woelwaters, bereikbaar via e-mail penningmeester@woelwaters.nl.