Dit is de privacyverklaring van HZ & PC De Woelwaters, gevestigd te Harderwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40094305, hierna te noemen: ‘de vereniging’.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan info@woelwaters.nl

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel de vereniging welke persoonsgegevens van jou verzamelt, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Uitvoeren van de lidmaatschaps- overeenkomst
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst
Aanbieden van proef- trainingen
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Als je geen lid wordt, worden jouw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, in elk geval binnen 6 maanden
Onderzoek of je lid kunt worden als vrijwilliger
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Referentie
 • VOG
Uitvoering van de overeenkomst Als je geen lid wordt, worden jouw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, in elk geval binnen 6 maanden
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in financiële administratie voor 7 jaar.
 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
Het verrichten en versturen van aankopen
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • (Kleding)maat
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Producent
 • Vervoerder
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrieven
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zodra je lid wordt.
 • Nieuwsbrieftool
 • Sportlink
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Toestemming Zolang je lid bent.
 • Sponsoren
 • Andere verenigingen
 • Nieuwsbrieftool
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies (meer info onder subkopje Cookies) Toestemming Elke keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Toestemming Totdat de toestemming wordt ingetrokken. N.v.t.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor, dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt de vereniging je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de vereniging met jou heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van het privacybeleid tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien je je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt jou aan om voor het gebruik van andere websites altijd het betreffende privacybeleid van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op deze pagina zal steeds de meest recente versie van ons privacybeleid worden weergegeven. De vereniging raadt jou aan het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging haar uiterste best doen om jou per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je gegevens, kun je contact opnemen met Arno van de Velde, e-mail: bestuurslid@woelwaters.nl

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van jouw gegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.