De wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) lijkt veel op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die er al was. Eigenlijk is er niet zoveel veranderd, maar De Woelwaters heeft de nieuwe wet wel aangegrepen om transparanter te zijn in hoe we als sportvereniging omgaan met beeldmateriaal en gegevens.

Publicatie van foto / film

Het was en blijft zo, dat foto’s waarop sporters zichtbaar en herkenbaar zijn, mogen worden gepubliceerd als een sportclub daar voldoende belang bij heeft. Sporters kunnen tegen publicatie bezwaar maken op grond van een redelijk belang. Dit kan een privacybelang of een commercieel belang zijn. Een redelijk belang is iets anders dan een gerechtvaardigd belang zoals genoemd in de AVG.

Als redelijk belang van een afgebeelde persoon wordt geschaad, dan is publicatie niet toegestaan.

Het privacybelang van kinderen weegt extra zwaar, daarom vragen wij bij kinderen tot 16 jaar altijd toestemming aan een ouder of voogd voordat we een foto publiceren.

Gerechtvaardigd belang

Een sportclub mag beeldmateriaal publiceren als er sprake is van gerechtvaardigd belang zoals persvrijheid, clubpromotie of beveiliging.

Onder gerechtvaardigd belang valt bijvoorbeeld wedstrijdverslaggeving. De vereniging mag in dat geval foto’s en beelden van wedstrijden publiceren. Ook als er toeschouwers herkenbaar in beeld komen.

Voor elke publicatie doen wij steeds opnieuw een zorgvuldige belangenafweging.

Beeldmateriaal voor commerciële doeleinden

Indien De Woelwaters beelden voor commerciële doeleinden wenst te gebruiken, vraagt de vereniging hiervoor expliciet schriftelijk toestemming van de sporter(s). De sporters worden dan vooraf geïnformeerd over de aanwezigheid van een fotograaf.

De sporter kan zijn toestemming overigens op ieder moment weer intrekken zonder dat dit invloed heeft op zijn lidmaatschap.

Website en social media

Foto’s van toernooien, feesten of andere bijeenkomsten worden alleen op de website of social media geplaatst nadat betrokkenen hier voor toestemming hebben gegeven. Dit geldt ook voor een besloten groep.

Na toestemming blijft het ten allen tijde mogelijk dat leden of ouders van leden verzoeken een of meerdere foto’s waarop zij afgebeeld staan, te verwijderen van de website of de Facebookpagina.

Meer lezen?

Fotobeleid KNZB
Foto’s op de clubwebsite of social media plaatsen
Privacybeleid HZ & PC De Woelwaters