Officials 2020-2021
Naam KNZB bevoegdheid Code
Mevr. W. van der Streek-Nijhuis 3 J
Dhr. C.J.D. van Dijk 2, 3 J, K
Mevr. C. van Gent – Bakkenes 2, 3 J
Mevr. A. Hekstra – Gerritse 4
Mevr. J.W. van der Meer – Zieleman 4
Mevr. B. Budding-van Boven 3 J
Dhr. P. de Paauw 3
Mevr. T Hoogezand-Walraven 4
Mevr. L. Chaparro Silva 4

KNZB bevoegdheid – Code

KNZB bevoegdheid Code
1 Scheidsrechter
2 Starter
K Kamprechter
J Jurysecretariaat
3 Tijdwaarnemer
4 Tijdwaarnemer

Wat doen de diverse officials?

Een kandidaat official legt na zes avondcursuslessen (een per week) een examen af en kan dan ingezet worden als tijdwaarnemer of keerpuntcommissaris (afgekort als T/K ) tijdens KNZB zwemwedstrijden. Meestal gebeurt dit op uitnodiging van de eigen zwemvereniging.

Voor de wedstrijd begint, is er een zogenoemde juryvergadering. De scheidsrechter deelt de officials in en neemt de wedstrijd door.

Bij een wedstrijd zijn er buiten de zwemmers en hun coaches veel mensen nodig die zorgdragen voor een goed verloop van de een wedstrijd. Een officialploeg bestaat dan ook uit gemiddeld 18 mensen: een scheidsrechter, een starter, twee kamprechters, twee juryleden en voor de jury ook meestal twee en bij elke zwembaan staat er aan weerskanten van het bad een tijdwaarnemer of keerpuntcommissaris. Na een pauze wordt er meestal gewisseld zodat een tijdwaarnemer keerpuntcommissaris wordt en andersom.

Een tijdwaarnemer staat met zijn stopwatch bij een startblok en neemt de tijd op die een zwemmer op die baan neerzet en noteert die tijd op het programma en wedstrijdkaartje wat bij de betreffende zwemmer hoort. Die kaartjes worden na elke serie opgehaald en naar de jury gebracht waar de tijden verwerkt worden. Verder beoordeelt de official of bij de start de zwemslag naar behoren wordt uitgevoerd. Bij het keerpunt controleert de keerpuntcommissaris of de zwemmer het keerpunt correct uitvoert.

Als beginnend official is jouw bevoegdheid genummerd als een 4. Na ongeveer een jaar kan het zijn dat je wordt beoordeeld en bevorderd tot bevoegdheid 3. Heb je dan het zwembadkoorts goed te pakken, dan kun je de bevoegdheden uitbreiden met cursussen tot K (kamprechter), J (jury) en die van starter of scheidsrechter.

Aanmelden als official

Het is leuk om als grootste fan van jouw kind op de tribune te zitten, maar het is nóg leuker om als oficial daadwerkelijk bij een wedstrijd betrokken te zijn binnen een club van enthousiaste mensen. Als official wordt er van jou verwacht dat je een paar keer per jaar bij een wedstrijd optreedt, dit is nodig om jouw bevoegdheid te behouden.

Wil je de cursus tot official volgen, meld je dan aan bij Eric van Amerongen, voorzitter wedstrijdzwemmen via e-mail wedstrijdzwemmen@woelwaters.nl
De cursus wordt betaald door de vereniging en start meestal in het najaar.