De SR-coördinator is de spin in het web als het gaat om de communicatie met de
scheidsrechters binnen de vereniging, de Landelijke scheidsrechterscommissie (LSC),
Scheidsrechter Commissie (RSC) en de Regionale WaterPolo Centrums (RWPC).
Daarnaast is het zijn/haar taak om interne opleidingen te coördineren.

Omschrijving Scheidsrechterscoördinator
• Elke vereniging zorgt voor een scheidsrechterscoördinator, wiens naam bij de RSC bekend is.
• De scheidsrechterscoördinator is een zelfstandige functie binnen een vereniging en kan gezien de – hoeveelheid aan taken niet worden gedaan door een commissie- en/of bestuurslid met een andere taak binnen de vereniging.
• De scheidsrechterscoördinator rapporteert aan de voorzitter van de waterpolocommissie van de vereniging.
• De scheidsrechterscoördinator is lid van de waterpolocommissie van de vereniging.
• Binnen het waterpolo beleid van de vereniging krijgt de scheidsrechterscoördinator mandaat van de waterpolo commissie om zelfstandig zijn takenpakket uit te voeren.

Taken Scheidsrechterscoördinator
• De scheidsrechtercoördinator is het aanspreekpunt voor alle scheidsrechterzaken van en naar de RSC en de LSC.
• De scheidsrechtercoördinator is het aanspreekpunt voor alle Scheidsrechterzaken binnen de vereniging.
• De scheidsrechtercoördinator volgt de inzetbaarheid van de scheidsrechters via de statistiek overzichten in Sportlink.
• De scheidsrechtercoördinator communiceert de statistiek overzichten naar de scheidsrechters van de vereniging.
• De scheidsrechtercoördinator identificeert problemen omtrent de scheidsrechters van de vereniging en indien nodig informeert de RSC/TGS hierover.
• De scheidsrechtercoördinator is behulpzaam in de communicatie m.b.t. vervanging van de scheidsrechters binnen de vereniging. De scheidsrechter blijft zelf verantwoordelijk.
• De scheidsrechtercoördinator stimuleert het behoud en werving van scheidsrechters binnen de vereniging.
• De scheidsrechtercoördinator coördineert de opleidingen SR1/SR2/W/SR3 binnen de vereniging (eventueel in samenwerking met andere verenigingen).
• Bezoekt bijeenkomsten voor SR-coördinatoren.