Aan de slag met VOG

Het bestuur van De Woelwaters onderschrijft het voornemen van NOC*NSF en de KNZB om voor alle kinderen een veilige sportomgeving te creëren.

Gedragingen als (seksuele) intimidatie, seksueel misbruik of mishandeling zijn ontoelaatbaar binnen onze club. Middelen om ongewenst gedrag te minimaliseren zijn het hanteren van gedragsregels en onze vrijwilligers vragen naar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Regeling Gratis VOG

Het bestuur van De Woelwaters heeft de procedure omtrent ‘Regeling Gratis VOG bij het ministerie van Veiligheid en Justitie’ met goed gevolg doorlopen. Dit geeft de vereniging de mogelijkheid om gratis VOG’s voor haar vrijwilligers klaar te zetten. Alle bestuursleden van De Woelwaters hebben inmiddels een VOG aangevraagd en gekregen. Binnenkort ontvangen alle overige vrijwilligers (vertrouwenspersonen, trainers, coaches, officials, commissieleden) van ons een uitnodiging om ook een VOG aan te vragen.
Meer informatie over gratis VOG voor vrijwilligers >>

Hoe werkt het aanvragen van een VOG?

De ledenadministratie zet de VOG online klaar en als vrijwilliger krijg je dan een e-mail van Justis (de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie) om de aanvraag af te ronden. Met jouw Digid kun je de aanvraag digitaal bevestigen.

Binnen vier weken stuurt Justis de VOG-verklaring naar jouw thuisadres. Lever het origineel * in bij de ledenadministratie. Zij maakt daarvan een scan voor het archief, waarna je jouw VOG weer terugkrijgt.

Nogmaals, het op deze manier aanvragen van een VOG is kosteloos, zowel voor onze vereniging als voor onze vrijwilligers.

Ledenadministratie De Woelwaters
Sylvie Zuidam
leden@woelwaters.nl

* “Het is de taak van de organisatie om te controleren of iemand in het bezit is van een echte VOG of dat er sprake is van een vervalsing. U dient altijd naar het originele exemplaar te vragen, zodat u de echtheid van de VOG kunt vaststellen. Uw controle voorkomt misbruik!”
Bron: justis.nl