Regenboog Sporter 2023

In deze coming out maand wordt er aandacht besteed aan het moment waarop personen zich identificeren als LHBTIQ+ Om sporters te kunnen helpen met ‘uit de kast te komen’ is het project regenboogsporters tot stand gekomen.

Aleid Hekstra – vertrouwenscontactpersoon bij de Woelwaters

Harderwijker zwem- & polo club ‘De Woelwaters’ is een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zijn/haar/hun favoriete sport te beoefenen. Wij proberen respectvol met elkaar om te gaan zodat alle leden tot hun recht kunnen komen. Iedereen moet met plezier mee kunnen doen aan de trainingen en wedstrijden. Daarvoor is het belangrijk om elkaar te accepteren om wie we zijn. Het maakt niet uit of je mede sporter groot, klein, dik, dun, homo, hetero, non-binair, snel of langzaam is, het gaat er om dat hij/zij/hen met zoveel plezier kan zwemmen en waterpolo spelen als jezelf. En dat medesporters bij een wedstrijd een prestatie kunnen neerzetten die bij henzelf past.

Respect voor elkaar is echter het aller belangrijkste voor een veilig sportklimaat. Dat is ook waar ik als vertrouwenscontactpersoon (VCP) mij voor inzet. Want als een sporter, trainer, official of supporter niet met respect wordt behandeld, moeten we elkaar daarop kunnen aanspreken. Als VCP-ers van de vereniging proberen we bereikbaar te zijn om dit gesprek met alle leden aan te gaan. Als een sporter om welke reden dan ook ervaart dat die niet met respect behandeld is, dan hopen we dat dit bij één van de VCP-ers gemeld wordt. Dan kunnen we het gesprek erover met elkaar aangaan.

We proberen ook onze trainers alert te maken om tijdens trainingen en wedstrijden respectvol met elkaar om te gaan. Een veilig sportklimaat is een vast agendapunt bij de bestuursvergaderingen en komt ook altijd aan bod bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Zo hopen we dat iedereen er alert op wordt.

Onderling respect voor elkaar is essentieel voor alle sporters, trainers en/of supporters, ongeacht het ‘etiket’ dat de maatschappij soms aan groepen toekent. Accepteren dat we onderling heel verschillend kunnen zijn, maar tegelijkertijd allemaal één grote passie hebben: graag (wedstrijd)zwemmen en/of waterpolo spelen!