Bijzondere leden in het zonnetje

Tijdens de ALV op 13 april zetten wij diverse leden in het zonnetje.

Wij riepen Joke van der Meer uit als Woelwater van het jaar voor haar langdurige staat van dienst als vrijwilliger binnen de afdeling wedstrijdzwemmen.

Daarnaast wist Julian van Dijken met zijn prestaties (o.a. 5 limieten voor de Gelderse Kampioenschappen) de begeerde Sporter van het jaar trofee te bemachtigen.

Als laatste een blijk van waardering voor onze jubilarissen:
Martijn Dame (waterpolo) is 25 jaar lid
Annemarie Bunschoten (trimzwemmen) is 25 jaar lid.

Gratis blessure beoordeling voor alle leden van de Woelwater

Sport&Spine biedt een gratis blessure beoordeling aan voor alle leden van de Woelwater.
Er wordt een gratis afspraak gemaakt en dan wordt en in 10 minuten gekeken naar de klacht en advies gegeven.
Dit gebeurd in het zwembad. Op dinsdag vanaf 17.15 uur tot maximaal 17.45 uur.
Je kan je via deze link aanmelden of een appje sturen naar Puck 06-23912636.
Het is wel zo dat als iemand zich heeft aangemeld en het is bevestigd en diegene komt niet opdagen dat er een klein bedrag in rekening wordt gebracht.

Coming Out Bijeenkomst Sport van de gemeente Harderwijk

Op 11 oktober 2022 namen de Woelwaters deel aan de Coming Out Bijeenkomst Sport van de gemeente Harderwijk.
De datum was uiteraard niet zonder reden gekozen maar vanwege de internationale Coming Out Day. De dag waarop men aandacht besteed aan LHBTIQ+ers en het moment waarop zij openlijk uitkomen voor hun genderidentiteit of seksuele oriëntatie.

Op sportpark de Strokel begon het programma met de officiële opening van de expositie van Harderwijkse regenboogsporters. Deze is vanaf nu tot 30 november 2022 nog te zien in het Huis van de Stad. Naast deze feestlijke opening sprak topsurfster Laura van Beckhoven over het belang van aandacht voor de LHBTIQ+ gemeenschap binnen de (top)sport. Omdat dit nog een onzichtbare groep is zijn er voor jongeren weinig tot geen rolmodellen wat maakt dat zij vaak afhaken binnen sportverenigingen.

Onder het genot van een hapje en een drankje kregen wij een regenboogpakket uitgereikt door wethouder Marcel Companjen en regenboogambassadeur Bep Timmer.
Hierna was het tijd voor een gezellige borrel waarmee iedereen deze avond afsloot.

Woelwaters Kleding en Tassen

SportEmotion levert zwem-, teamleidingkledingen en tassen van De Woelwaters.
De teamleidingkleding en de tassen zijn gelijk te leveren als je wat besteld.
Bij de zwemkleding geldt dat er eerst 5 in bestelling worden genomen voordat ze deze bestelling gaan bestellen en drukken. Dit heeft te maken met onze gepersonaliseerde lay-out van de zwemkleding.

Je kan in de website van SportEmotion jouw bestelling plaatsen.

Click hier om een bestelling te plaatsen.

ALV april 2022

Op 12 april j.l. hebben we onze Algemene Leden Vergadering gehad. Met een opkomst van 29 enthousiaste leden hebben we een prettige vergadering gehad met interactie over hoe de club er bij staat en hoe we het komende jaar verder willen gaan. Hieronder een aantal belangrijke punten die de revue gepasseerd zijn:

We hebben ondanks de corona periode een positieve jaarafsluiting gehad. Wel hebben we aangegeven dat we voor komend jaar wat van de reserves willen gebruiken om meer ledenwerving en leuke activiteiten te doen zodat we onze club weer kunnen voorzien van de ouderwetse gezelligheid.

Sporter van het Jaar: Annie Hoogendorp, als een van de oudste trimzwemmers van de vereniging

Woelwater van het Jaar: Puck Verhoef, voor alle inspanningen bovenop het bestuur, inclusief het helpen opzetten van landtrainingen en andere ondersteuning.

Lid van Verdienste: Het bestuur heeft besloten om Richard van de Velde tot Lid van Verdienste te benoemen. Door de jaren heen heeft Richard zoveel voor de club gedaan en tot op de dag van vandaag ondersteund hij zowel de waterpolo als de trimzwem afdeling met trainingen en algemen hulp.

Wedstrijdzwemmen: Bij het aftreden Arjen Wagemaker als voorzitter van wedstrijdzwemmen is er nog geen nieuwe voorzitter opgestaan. Als je ambitiies hebt om de wedstrijdzwem commissie voor te zitten en de afdeling beter te maken, neem dan contact op.

Huishoudelijk reglement: Er is gestemd voor een aanpassing van het huishoudelijk reglement inzake ongepast gedrag van sporters. We zijn blij met de discussie die heeft plaatsgevonden om de tekst aan te scherpen en hopen dat alle leden zich geroepen voelen om dat te blijven doen.

Afsluiting: We hebben afsluitend gezellig met elkaar een drankje kunnen doen en hopen dat bij de volgende ALV er nog meer leden komen om mee te denken over de toekomst van onze vereniging (Hint: het is altijd gezellig aan de bar) 😉

Clubkadercoach:
Sinds afgelopen maart is Casper van Dam vanuit GA Harderwijk onze ClubKaderCoach. Dit is een initiatief vanuit de gemeente en het landelijk Sportakkoord om ondersteuning te bieden voor verenigingen. Hij zal ons het komend jaar begeleiden om ervoor te zorgen dat we de vereniging naar een hoger niveau kunnen krijgen. Met name op het gebied van trainingen, ondersteuning voor bestuur en plezier aan de badrand zal hij ons helpen om verbeteringen door te voeren. Je zal hem dan ook zeker langs de badrand zien staan. We willen alle leden ook vragen om hem te helpen zodat we er maximaal profijt van kunnen halen.

Wandelvierdaagse:
In de week van 13 juni start de avondvierdaagse in Harderwijk. Dat betekent dat de trainingen voor de jeugd op woensdag NIET door zullen gaan. Er is even sprake geweest om als vereniging deel te nemen aan de avondvierdaagse maar dat zal dit jaar niet lukken. Misschien dat we volgend jaar genoeg animo hiervoor hebben om weer als vereniging hier aan deel te nemen.
We weten dat er wat uitdagingen geweest zijn met de kalender op de website vanwege feestdagen, als het goed is loopt deze nu weer goed.

Blessure beoordeling (extra voor Leden van de Woelwaters)
Vanaf heden heeft Sport & Spine een gratis blessure beoordeling aangeboden aan leden van onze vereniging. Dit is op dinsdagmiddag vanaf 17:00 uur en neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Heb je een vervelend pijntje waardoor je jezelf niet maximaal kunt inzetten tijdens de training, neem dan contact op met Puck op 06-23912636.

Activiteitencommissie:
Nu de coronapandemie voorbij is, is de activiteitencommissie weer fanatiek aan de slag om allerlei activiteiten te organiseren. Er zijn meer deelnemers in de commissie om dingen op te zetten en er is ook ruimte om wat meer fondsen te gebruiken om leuke zaken te regelen voor onze club. Het paashaasfeest van afgelopen paasperiode was een succes en de eerstvolgende evenementen zijn een Woelwaters toernooi (datum volgt snel) en het Botterpullen in Huizen.

1e Nederlandse Kampioenschap Zaterdag 27 augustus in Huizen. Het idee is dat een ploeg van 4 zwemmers een botter 100m naar voren zwemt. We zijn gevraagd om een team hier aan mee te laten doen dus als je het je leuk lijkt, neem contact op met de activiteitencommissie.
Uiteraard, als je een ander goed idee hebt mag je dat ook altijd aan ze laten weten via activiteiten@woelwaters.nl

KNZB Afdracht en Contributie algemeen:
Een dezer dagen zal de KNZB afdracht weer afgeschreven worden. Het is wat later dan gepland omdat we even wilden wachten wat de KNZB zelf bepaalde vanwege een nieuw relatiemodel. Er is al langer sprake van omde KNZB afdracht in meerdere delen op te knippen in het jaar wat een logischere afdracht meebrengt. Dit is echter vanuit de bond uitgesteld waardoor we toch op de ouderwetse manier moeten afdragen.
Tijdens de ALV hebben we wederom besloten om GEEN contributie verhoging door te voeren. Dit aangezien er al zoveel gaande is en we goed in onze reserves zitten. Mogelijk dat dit na de realisatie van het nieuwe zwembad wel iets moeten verhogen maar dat zal na komend seizoen pas zijn. Wel zijn er wat vragen gekomen vanwege het uitvallen van vakanties en dergelijke maar in principe hanteren wij een jaarlijkse contributie welke verdeeld is in 4 termijnen. Het is dus niet zo dat als je een keer niet kan trainen dat er dan niet betaald zou worden. Daarbovenop komt de jaarlijkse KNZB bijdrage welke bepaald wordt door de bond en of je wel of geen startvergunning hebt.

Sportlink en KNZB (waterpolo) App:
Er is onlangs een update geweest vanuit de leverancier van Sportlink waar we wat zaken hebben doorgenomen. Hierbij zijn ook een aantal tips gekomen rondom het gebruik van Sportlink en de App waar we mogelijk naar willen kijken. We zullen aan de start van het nieuwe seizoen enkele momenten plannen om door Sportlink heen te gaan, alle informatie goed neer te zetten en mensen te helpen met het gebruik van de app. Deze datums volgen nog.

Ledenadministratie:
Als je wijzigingen hebt van je adres, persoonlijke gegevens, bankrekening of dat je wil stoppen of je lidmaatschap wil wijzigen. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld iemand anders wil aanmelden. Alle informatie omtrent het lid zijn of worden, graag dan een mailtje sturen naar leden@woelwaters.nl Wij merken namelijk dat er verscheidenen bestuursleden mailtjes krijgen die bestemd zijn voor de ledenadministratie, daarom onze vraag aan jullie om te mailen naar Kees Jan.