De Sypel – De Drie Wellen – De Sypel

Medio januari 2019 verzocht De Woelwaters aan oud-leden in de plaatselijke weekbladen om foto’s uit hun zwem- of waterpolotijd op te sturen. De eerste reactie kwam van de 84-jarige mevrouw Betty Hekstra-Wuestman, op aanraden van haar schoondochter Aleid Hekstra. Er kwamen zelfs digitale foto’s van 1947 en kort daarna naar ons toe. Maar ons zwembad De Sypel dateert toch van 1977? Samen met mevrouw Hekstra ging de Commissie 75 jaar De Woelwaters op zoek naar het antwoord.

De voorzijde van het diepe bad met springplank. Op de achtergrond de achterkant van de huizen langs de Wilhelminalaan. Mannen in badpakken en gezellige zitjes op de kant

Ons huidige zwembad – het eerste overdekte zwembad in Harderwijk – kreeg in 1977 de naam De Drie Wellen mee. In de negentiger jaren in de vorige eeuw werd de naam bij een renovatie gewijzigd in De Sypel. Maar er is nog een zwembad De Sypel geweest, een buitenbad, achter de Stationslaan en evenwijdig aan de Wilhelminalaan. Het zwembad kreeg water van een wel, die ook dwars door de stad Harderwijk liep en uitmondde in het huidige Wolderwijd. Lees verder De Sypel – De Drie Wellen – De Sypel