Overlijden Jan van Gent

Met veel verdriet en medeleven hebben wij kennis genomen dat de man van onze voorzitter is overleden. Jan was een tijd al ziek, maar het verlies blijft groot. Wij wensen Corrie veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.
Jan was erg begaan met dieren. Een gift aan Stichting Dierenlot wordt op prijs gesteld.