Verklaring Omtrent Gedrag verplicht bij De Woelwaters

Iedereen vindt intimidatie en seksueel misbruik bij sportverenigingen ontoelaatbaar, toch komt het helaas voor. Onze vereniging maakt gebruik van diverse middelen om ongewenst gedrag te voorkomen. Vrijwilligers houden zich aan de gedragsregels die NOC*NSF voor sportbegeleiders heeft opgesteld en alle bestuursleden, trainers en coaches hebben een Verklaring Omtrent Gedrag overlegd. 

Gedragsregels

Als sportvereniging heeft HZ & PC De Woelwaters verantwoordelijkheid voor een veilig sportklimaat en neemt zij maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen. De elf gedragsregels van de NOC*NSF die vereniging onderschrijft, zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag te verkleinen en concrete situaties te toetsen.

Verklaring Omtrent Gedrag

Voor veel verenigingen is het verplichten van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een gevoelig onderwerp. Vrijwilligers die al jarenlang probleemloos met kinderen werken, kunnen dit ervaren als een motie van wantrouwen. Voorzitter Lucie Miedema: “Het bestuur van De Woelwaters heeft het goede voorbeeld gegeven. Alle bestuursleden hebben eerst een VOG voor henzelf aangevraagd. Na het bestuur volgden de trainers, coaches en leden van diverse commissies. De lijst van vrijwilligers die een VOG moeten overleggen wordt jaarlijks geüpdatet. Bovendien moeten bestaande VOG’s elke drie jaar vernieuwd worden. We trekken één lijn. Vrijwilligers die al een VOG hebben vanuit een andere hoedanigheid, moeten toch een VOG voor De Woelwaters aanvragen.”

Code Blauw

Code Blauw is een tool, ontwikkeld door de KNZB, waar De Woelwaters gebruik van maakt om stapsgewijs beleid te ontwikkelen dat ten goede komen aan een sportief en veilig zwemklimaat. Maar al voordat de KNZB deze campagne startte, besteedde De Woelwaters aandacht aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Miedema legt uit waarom de club er jaren geleden al mee aan de slag ging. “We hadden nog niet de beschikking over een beleidsplan en er was ook nog geen regeling voor een gratis VOG voor vrijwilligers. Door berichten in de media, realiseerden wij ons wel dat we een verantwoordelijkheid hadden naar onze leden. We hebben toen zelf een vrijwilligersovereenkomst opgesteld met daarin rechten, plichten en een gedragscode. Ook hebben we twee vertrouwenspersonen binnen onze vereniging aangesteld.”

Handige instrumenten en producten

De Woelwaters heeft veel zaken goed op orde, maar toch kan Code Blauw de vereniging nog verder helpen. Zo gaat de club aan de slag met de toolkit ‘Sportief met sociale media’ en gaat zij samenwerking zoeken met het zwembad. Dit, om te bereiken wat we met zijn allen graag willen: Een voor iedereen veilige sport om van te genieten.