Enquêteresultaten

Woelwaters EnquêteBegin 2018 hebben we alle leden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Deze is door 68 mensen ingevuld (37%), wat voor een online enquête best hoog is. Bedankt voor jullie medewerking!

Een aantal uitkomsten van de enquête bevestigen wat we al vermoedden: Niet iedereen kent de bestuurders of weet wie waar voor verantwoordelijk is. De communicatie kan hier en daar beter. Daar wordt hard aan gewerkt!

De contributie is in verhouding met wat ik ervoor terug krijg: 2 van de 68 respondenten zijn het zeer oneens met deze stelling en 6 leden hebben oneens ingevuld.

Hoewel 28% van de respondenten contributieverhoging als één van de mogelijkheden tot een sluitende begroting zien, heeft het bestuur besloten om dit jaar andere keuzes te maken. De Algemene Ledenvergadering is op 19 april j.l. akkoord gegaan met het plan om de contributie meer transparant, eerlijk en logisch te maken.
Bekijk de nieuwe contributietarieven vanaf 1 juli 2018 >>

Een aantal uitkomsten van de enquête:

Aantal (betalende/
actieve) leden
Respondenten Deel v.d. afd. % leden Ww % respondenten
TZ 45 15 33% 24% 22%
WZ 64 21 33% 35% 31%
WP 75 32 43% 41% 47%
184 68 37% 100% 100%

TZ = Trimzwemmen
WZ = Wedstrijdzwemmen
WP = Waterpolo

De contributie is in verhouding met wat ik ervoor terug krijg

TZ WZ WP jeugd WP sen Aantal
Zeer mee oneens 0% 0% 6% 6% 2
Mee oneens 0% 14% 6% 13% 6
Neutraal 33% 38% 19% 44% 23
Mee eens 53% 29% 31% 25% 23
Zeer mee eens 13% 19% 38% 13% 14

8 van de respondenten zijn ontevreden over contributie (11,7%)
37 van de respondenten zijn tevreden over de contributie (54,5%)

De trainingstijdstippen zijn goed

TZ WZ WP jeugd WP sen Aantal
Zeer mee oneens 0% 5% 0% 0% 1
Mee oneens 7% 14% 13% 19% 12
Neutraal 27% 19% 6% 38% 15
Mee eens 40% 48% 25% 31% 25
Zeer mee eens 7% 14% 56% 13% 25

13 respondenten zijn ontevreden over de trainingstijdstippen (19,1%)
50 respondenten zijn tevreden over de trainingstijdstippen (73,5%)

Er worden voldoende gezellige dingen georganiseerd die niet zwemgerelateerd zijn (zoals verenigingsfeest, kampioenschap)

TZ WZ WP jeugd WP sen Aantal
Zeer mee oneens 13% 0% 6% 13% 5
Mee oneens 7% 29% 13% 31% 14
Neutraal 53% 29% 38% 44% 27
Mee eens 20% 24% 19% 13% 13
Zeer mee eens 7% 19% 25% 0% 9

19 respondenten willen meer gezellige/sociale activiteiten (27,9%)
21 respondenten vinden dat er voldoende gezellige/sociale activiteiten worden georganiseerd (30,8%)

Ik voel me veilig tijdens trainingen

TZ WZ WP jeugd WP sen Aantal
Zeer mee oneens 0% 0% 0% 0%
Mee oneens 0% 0% 0% 0%
Neutraal 0% 0% 13% 6% 3
Mee eens 27% 52% 19% 31%  23
Zeer mee eens 73% 48% 69% 63%  42

3 respondenten hebben neutraal ingevuld (4,4%)
63 respondenten voelen zich veilig tijdens de trainingen (95,6%)

Ik ben tevreden over de ruimte ten opzichte van het aantal leden

TZ WZ WP jeugd WP sen Aantal
Zeer mee oneens 0% 0% 6% 6% 2
Mee oneens 0% 24% 13% 25% 11
Neutraal 20% 19% 13% 19% 12
Mee eens 53% 38% 38% 38% 28
Zeer mee eens 27% 19% 31% 13% 15

13 respondenten vinden het bad te vol (19,1%)
43 respondenten zijn tevreden over de ruimte ten opzichte van het aantal leden (63,2%)

Ik volg De Woelwaters op Facebook

TZ WZ WP jeugd WP sen Aantal
Zeer mee oneens 53% 67% 63% 31% 37
Mee oneens 13% 5% 13% 6% 6
Neutraal 20% 5% 0% 13% 6
Mee eens 0% 5% 0% 31% 6
Zeer mee eens 13% 19% 25% 19% 13

43 respondenten volgen De Woelwaters niet op Facebook (63,2%)

Hoe zorgen we voor een sluitende begroting?

(meer dan 1 antwoord mogelijk)

TZ WZ WP jeugd WP sen Aantal
Geen of minder niet-zwemgerelateerde activiteiten 14% 33% 6% 6% 11
Sponsoren zoeken 86% 90% 81% 81% 58
Aantal acties uitbreiden (zoals Grote Clubactie, speculaasactie, clubkascampagne Rabobank) 29% 43% 56% 50% 30
Contributie verhogen 14% 24% 44% 31% 19

16,2% van de respondenten wil minder gezellige activiteiten
85,3% ziet sponsoren als oplossing
44,1% ziet meer acties als oplossing
27,9% ziet contributieverhoging als oplossing

Overige antwoorden:

  • Vragen om andere tijden bij de gemeente
  • Doe iets aan die borden in de zwemzaal, sommige bedrijven bestaan al jaren niet meer
  • Eigen bijdrage niet zwemgerelateerde activiteiten
  • Vrijwilligerstoeslag voor leden boven 18 die geen vrijwilligerswerk doen
  • Veel reclame maken bijvoorbeeld op scholen en de kranten
  • Fundraising
  • In overleg met de gemeente over de hoogte van de badhuur
  • Meer leden

Ben jij lid van de Woelwaters en benieuwd naar de uitkomst op een andere vraag uit de enquête? Stuur een e-mail naar leden@woelwaters.nl

Toelichting bestuur

De gemeenteraad heeft in het verleden besloten dat een X aantal uren voor recreatief zwemmen vrij gehouden moet worden. Dit aanbod vinden ze belangrijk voor de Harderwijker samenleving (alle leeftijden). Dat mag ook wat kosten, het argument dat onze badhuur soms meer opbrengt dan een paar recreatieve zwemmers gaat dus niet op.

De bezetting van het wedstrijdbad is 79%. * De zondag kan niet volledig meegerekend worden en door de uitbreiding bij wedstrijdzwemmen en waterpolo zal meer badwater gehuurd gaan worden. Dit betekent dat er in het huidige wedstrijdbad nagenoeg geen extra uren meer beschikbaar zijn.

* Haalbaarheidsonderzoek, stand van zaken/tussenrapport, De Sypel 2017

Tijdens een overleg in 2016 heeft Marcel van Vendeloo aangegeven dat er in verband met de veiligheid geen nieuwe borden meer opgehangen mogen worden.

De opbrengsten uit bijv. de Grote Clubactie dekken ruimschoots de kosten van niet zwemgerelateerde (jeugd)activiteiten.

Begin 2018 zijn er diverse contacten geweest met de gemeente. Dit heeft geresulteerd dat de gemeente onze club wil ondersteunen in haar ambities en een voorstel heeft gedaan wat De Woelwaters de komende jaren wat lucht zal geven.

Het aantal leden groeit, vooral bij de afdeling waterpolo.

1 januari 2017: 192 leden
1 januari 2018: 197 leden
1 april 2018: 210 leden

De club zit lekker in de lift en afgelopen jaar is een goede basis gelegd om verder door te kunnen groeien.