Veilig Sportklimaat – vertrouwenscontactpersonen op cursus

Bewijs deelname VCPEen van de onderdelen van het beleid van De Woelwaters is zorg dragen voor een Veilig Sportklimaat. Om dit te kunnen waarborgen, heeft de vereniging een twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld: Aleid Hekstra en Richard van de Velde. Zij hebben op 14 april j.l. in Zeewolde deelgenomen aan een cursus van het NOC*NSF speciaal bedoeld voor vertrouwenscontactpersonen. De uitvoering van de cursus was in handen van de Academie voor Sportkader.

De opbouw van de cursus bestond uit een theoretisch deel in de morgen waarbij de volgende onderwerpen aan bod kwamen:

  • Sportbrede aanpak van grensoverschrijdend gedrag
  • Functie vertrouwenscontactpersoon: Wat wordt er van je verwacht?
  • Achtergrondinformatie en casuïstiek
  • Hoe ga je de rol van vertrouwenspersoon aanpakken binnen je vereniging?
  • Hoe gaat de samenwerking vertrouwenspersoon met bestuur, wat doe je wel en wat doe je niet?
  • Gespreksvaardigheden

In de middag werd het geheel praktisch beoefend met behulp van een drietal acteurs die in een rollenspel diverse problemen opspeelden waarbij het de cursisten flink lastig werd gemaakt. De deskundige leiding van de cursus gaf zeer goede en positieve feedback op de gesprekken zodat alle deelnemers het gevoel hadden voldoende bagage te hebben om de rol van vertrouwenscontactpersoon te kunnen invullen. Daarnaast was het prettig om te constateren dat de KNZB en ook De Woelwaters, in vergelijking met een aantal andere sportbonden en verenigingen, goed bezig zijn om invulling te geven aan het streven naar dat Veilige Sportklimaat.

Wil je meer weten over het nut en belang van vertrouwenscontactpersonen en de bijbehorende werkzaamheden, lees dan hier.